Tyskland tar 500 barn fra greske leirer, men Norge sier fremdeles nei

– Vi har gitt beskjed til greske myndigheter og FNs høykommissær for flyktninger at vi ønsker å ta imot mellom 350 og 500 barn under 14 år, sa Maas onsdag.

De enslige mindreårige blir plassert i karantene i 14 dager i Niedersachsen før de blir sendt videre til forskjellige områder i landet. De vil også bli testet for koronaviruset tre dager før reisen til Tyskland, som kan starte neste uke, ifølge en talsmann for innenriksdepartementet.

Til sammen ti EU-land er enige om å delta i et program som ble kunngjort i begynnelsen av mars, for å hente opp til 1.600 sårbare mindreårige fra de greske leirene.

Luxembourg har varslet at de tar imot tolv barn, mens andre land som skal delta, er Belgia, Bulgaria, Finland, Frankrike, Irland, Kroatia, Litauen og Portugal. Innsatsen er imidlertid blitt forsinket, blant annet på grunn av stengte grenser som følge av koronaviruset.

Titusener av mennesker lever under vanskelige forhold i de greske leirene, og situasjonen er blitt verre på grunn av koronatrusselen. Tysklands utviklingsminister Gerd Müller kaller leirene en skam og oppfordrer Brussel til å gå til aksjon for å hindre en katastrofe.

Justisminister Monica Mæland (H) uttalte forrige uke at Norge vil bidra med å flytte barn fra Moria-leiren i Hellas når gode europeiske løsninger kommer på plass. Utrop tok kontakt med departementet onsdag.

– Situasjonen i Hellas, og særlig på de greske øyer, gir grunn til bekymring. Jeg har stor forståelse for at mange engasjerer seg i situasjonen der. I likhet med andre land i Europa, følger vi situasjonen i Hellas tett. På grunn av den pågående, ekstraordinære situasjonen, kan ikke Norge respondere på forespørsler om relokalisering av asylsøkere fra Hellas nå. Om det er aktuelt å tilby relokaliseringsplasser når koronasituasjonen har stabilisert seg, må vi vurdere når den tid kommer, sier sier statssekretær i justisdepartementet Hilde Barstad til Utrop.

– Det avgjørende er å bygge opp asylsystemet og kapasiteten i Hellas, slik at det blir robust nok til å håndtere og asylsøkere på en god og effektiv måte. Norge har lenge gitt betydelig bistand til slik håndtering. De neste årene vil Norge bidra med 33 millioner euro til dette arbeidet, og da særlig rettet mot sårbare grupper, herunder enslige mindreårige asylsøkere, legger hun til.