– Har vi en flyktningkrise?

 
Foto: Greggery Peccary
Sturla Stålsett (bildet) stillte forrige uke dette spørsmålet i en appell foran Stortinget.

Stålsett er teolog, prest og professor i diakoni, religion og samfunn ved Det teologiske Menighetsfakultet i Oslo. Han har nå i lengre tid engasjert seg for flyktningenes situasjon. Fra sin tid som leder i Kirkens Bymisjon var han også en sterk stemme for den første bølgen av rumenske rom-folk som kom til Norge.

– Hvem er den i tilfelle krise for, først og fremst? Oss her, eller de som flykter hit?, sa han kraftig ifra under appellen, som kom i forbindelse med en markering for en mer human asyl- og flyktningepolitikk.

Fokuset må være på de som flykter, og ikke på Norge, argumenterte han videre.

– Flyktningkrisen er en krise for de som må flykte. Den er ikke en krise for vårt land, vår økonomi, vår velferdsmodell. Nå er det om å gjøre å vise at vårt land og vår velferdsmodell er bygget på verdier som tåler å møte vanskelige tider – vanskelige tider for naboen vår, for vår neste og for medmenneskene våre.

Når medmenneskelighet er bærekraft
Ifølge Stålsette er det nettopp å vise medmenneskelighet som beviser bærekraft.

– Bærekraften styrkes ikke ved å stramme inn, skremme fortvilte folk, og stenge ute barn og familier fra muligheten til å søke asyl og framtid sammen med sine kjære, sa han videre.

Klikk her for å lese hele appellen.