Frivillig-prosjekt har måttet ekskludere unge

Initiativtakerne Erik Rosland og Kamal Saliti i Sålevending vil samle så mange Oslo-unge som mulig til fotballturnering.
Foto: Privat
Organisasjonen Sålevending må ekskludere over 200 ungdommer på neste fotballturnering på Valhall. – Behovet har blitt større enn tiden vår, sier leder Erik Rosland.
72Shares

– Vi trenger helt klart flere midler hvis vi skal nå frem til flere ungdommer i Oslo, og motvirke utenforskap, sier han til Utrop.

Sålevending er en organisasjon som tilbyr store turneringer og opplevelser helt gratis for
barn og unge. Ungdommene får gratis påmelding, mat, drikke og premier på hvert eneste arrangement ved deltakelse.

I påskeferien arrangerte organisasjonen en fotballturnering i Vallhall med 500 deltakere, 80
frivillige og flere hundre tilskuere.

– For oss, og ikke minst for ungdommene er dette en spesiell opplevelse, hvor de føler at de møter folk de ellers ikke ville møtt.

Flesteparten fra minoritetshjem

Rosland har bachelor i barnevernspedagog og en fulltidsjobb, ved siden av dette prosjektet.

– Etter pandemien så jeg et behov for at ungdommer kunne samles i et større fellesskap. I studiet forsket jeg en del på inkludering blant unge, og hvordan behovet for fellesarenaer er en løsning for slike behov. For meg lå det en tanke om innovative løsninger bak grunnleggelsen av Sålevending.

Et flertall av ungdommene som benytter seg av tilbudet, har minoritetsbakgrunn.

– Valhall er et sted hvor man kan lære av hverandre, mens man også konkurrerer på fotballbanen. Vi har et klart anti-rasistisk ståsted, og ser på turneringene som et tiltak for konfliktforebygging. Her spiller man ikke bare mot hverandre, men lærer hverandre å kjenne.

Nødt til å utestenge

I juni skal Sålevending arrangere ny turnering, med plass til 32 lag. Og på 48 timer fikk
vi inn 56 lag.

– Nå ser det ut som vi må ekskludere over 200 ungdommer. Jeg håper folk nå skjønner hvor viktig et slikt tilbud er for ungdom i Oslo og resten av Norge. Vi står i en situasjon der vi må prioritere noen mennesker foran noen andre, og det syntes vi er skikkelig synd. Det strider mot verdiene til Sålevending, men vi kan ikke avlyse fordi vi har for mange påmeldinger heller. Vi drives etter en nullkostnadsprinsipp, og det er daglig kamp for å få støttemidler.

Organisasjonen etterlyser et samarbeid mellom offentlige og private aktører for at man ikke skal avvise flere unge.

– Vi søker ofte til bydelenes frivillighetsmidler, i tillegg til at vi har fått inn bidrag fra OBOS og andre private givere.

Fremtiden er en fulltidsjobb

Rosland og kollega Kamal Saliti i Sålevending jobber 100 prosent, i tillegg til andre engasjementer på ved siden av.

– Ofte har vi ikke nok timer i døgnet til å lage store turneringer, og selv har jeg 16-18-timersdager, hvor jeg er opptatt med jobb og andre ting. Skal jeg øke engasjementet i Sålevending må jeg ut av min vanlige jobb og ha dette som en fulltidsjobb. For meg personlig er dette også noe som kan bli realitet, forutsatt at Sålevending får midlene vi trenger.

Organisasjonen jobber nå med en treårsplan, hvor man har planer om å øke driften.

– Vi har potensial til å nå ut til 500 ungdommer, så vi jobber på sikt. Skal vi forebygge konflikter er vi helt avhengig av et samarbeid mellom det offentlige og det private for å håndtere denne problematikken.