Kontrovers-rapport fra SSB publisert

Interne forviklinger: Statistisk Sentralbyrå har vært i nyhetsmediene den siste tiden grunnet en omstridt rapport om innvandring, økonomi og demografi.
Foto: Thomas Bjørn Skau
En mye omtalt innvandringsrapport fra Statistisk Sentralbyrå ble omsider publisert på onsdag. 
0Shares

Rapporten Betydningen for demografi og makroøkonomi av innvandring mot 2100, som ble publisert i en revidert utgave, fremskriver at innvandrere fra Asia og Afrika vil utgjøre 29 prosent av befolkningen i Norge i år 2100. Årlig realinntekt pr. innbygger vil da være redusert med 72.000 kroner årlig.

Utgivelsen og innholdet i rapporten har ført til kontroverser i og rundt SSB. Forskerne skal ha hatt rapporten klar siden mai. Til VG har forsker Erling Holmøy, som står bak rapporten sammen med Birger Strøm, sagt at han er blitt utsatt for en langtekkelig godkjenningsprosess.

SSB med politiske føringer?
Samme Holmøy var også en av 25 ansatte som ble overflyttet fra forskningsavdelingen til statistikkavdelingen. En avgjørelse som har ført til sterk kritikk mot SSB-sjefen Christine Meyer, og møter med finansminister Siv Jensen om det som skjer internt i SSB. Selv avviser Meyer kritikken.

– Jeg vil bestemt avvise at SSBs ledelse legger politiske føringer på forskningen. Det har aldri skjedd, og kommer aldri til å skje, sier Meyer i en uttalelse sendt ut onsdag.

8,5 millioner nordmenn
Ifølge rapportens sammendrag vil folkemengden i innvandringsscenarioet, som SSB kaller hovedalternativet i befolkningsfremskrivningene fra 2016, passere 8,5 millioner rett etter 2100.

Andelen av befolkningen med bakgrunn fra land utenom EØS, Nord-Amerika, Australia og New Zealand anslås å øke jevnt fra ti prosent i 2016 til 29 prosent i 2100. Andelen norskfødte med minst én norskfødt forelder faller fra 83 til 64 prosent i løpet av denne perioden.

Ifølge rapportens beregninger vil realistisk migrasjon isolert sett senke den årlige gjennomsnittsveksten i Norges disponible realinntekt pr. innbygger fra 0,5 til 0,3 prosent i årene 2016–2060 og fra 0,6 til 0,5 prosent i årene 2061-2100. Rapporten konkluderer også med at migrasjonen vil bidra til å svekke offentlige finanser. 

Klikk her for å lese rapporten