Forrige tirsdag holdt Justis- og beredskapsminister Monica Mæland en tale ved navn «Migrasjonsutfordringene løses ikke i Hellas alene», der hun snakket bredt og dypt om alle tiltakene Norge iverkesetter for å lette trykket på den pressede situasjonen i Hellas.

Har ikke valgt å flykte

Igjen, som tilfellet så ofte er, er fokuset på Hellas og Europa, ikke på menneskene på flukt. Det er også der fokuset i EUs politikk ligger. Fokuset burde ligge på hvordan man kan hjelpe flest mulig, ikke hvordan man kan lette trykket på Europa.

Grunnen til at folk tar denne farlige reisen er fordi de ikke har noe annet valg

Mæland skriver «Nesten daglig legger nye migrantbåter ut fra Tyrkia og Nord-Afrika for å nå Europa. Dette er en ekstremt farlig båtreise. Mange undervurderer hvilke farer de utsetter seg for». Her glemmer hun å nevne at grunnen til at folk tar denne farlige reisen er nettopp fordi de ikke har noe annet valg. Mennesker på flukt velger ikke å flykte, de er tvunget til det. I tillegg er det et bevisst valg fra EU at de skal legge ut på akkurat den reiseruten.

Regjeringen bundet av EU-regler

EU nekter migranter å søke asyl på ambassaden til et land utenfor Schengen, de må komme seg til Schengen for å kunne søke asyl der. Om ikke dette var nok i seg selv finnes det et EU-direktiv fra 2001 som sier at flyselskap eller skip som frakter passasjerer uten nødvendig dokumentasjon, er nødt til å betale returkostnadene. Dette har ført til at flyselskapene nekter migranter å fly, og at de dermed må legge ut på den farlige reisen til Europa i båt.

Mæland avslutter med å si at det ikke finnes noen engangsløsning på et kontinuerlig migrasjonspress, og at det må jobbes systematisk og langsiktig, slik regjeringen gjør. Regjeringen er imidlertid bundet av EUs regler, og det er begrenset hva vi kan gjøre for migranter så lenge vi er medlem i EØS og Schengen. Det beste for flyktninger ville vært om Norge sto utenfor Schengen, og kunne føre en egen og mer solidarisk flyktningpolitikk.