– Tanker om at vi er verdens beste land å bo i, og at det mektigste landet i menneskehetens historie er landet vårt, vil ikke bare undergrave kampen mot virus, men også våre grunnverdier som solidaritet, likhet og rettferdighet for alle mennesker.
Foto: imdi.no
Alle illusjoner som skaper forskjeller mellom oss har COVID-19 bekreftet svakheten ved, skriver Abdullahi Mohamed Alason, og påpeker at likeverdig og tilpasset informasjonstilgang er avgjørende i kampen samfunnet nå står overfor.
380Shares
Abdullahi Mohamed Alason

Søndagsspalten: Utrop ber politikerne fortelle om sin visjon for Norge

Det er viktig å gi mest mulig pålitelig informasjon til innbyggerne under en krise. Mange regjeringer verden over er uklare rundt hvordan dette skal gjøres. Derfor skal vårt land ikke bare gjøre det som er riktig, men også vise retning. Det handler om likeverdig og tilpasset informasjonstilgang slik at ingen holdes utenfor.

Stigma undergraver sosial samhørighet

Likeverdig og tilpasset informasjonstilgang bør ha noen tydelige mål. Den skal være nøyaktig og klar, presis nok til å gi et klart bilde av hva som foregår, presentert på en måte som ikke vil gi panikk, og det skal være gjennomførbart for innbyggerne. Sist, men ikke minst, bør offisiell informasjon utformes for å motvirke spredning av feilinformasjon. Forvirring overvinner den sterke.

«Stigma kan undergrave sosial samhørighet og fremkalle mulig sosial isolasjon av grupper, noe som kan bidra til en situasjon der viruset har større, ikke mindre, sannsynlighet for å spre seg», sier World Health Organization (WHO). Hvis folk prøver å skjule sin sykdom for å unngå etnisk diskriminering, er det mindre sannsynlig at de blir testet eller behandlet. Vi har ingen å miste, vi er alle mennesker.

Det faktum at dette viruset angriper hele menneskeheten likt, viser oss virkelig tåpeligheten av rasisme

Å bruke kriminalisering eller dehumanisering av terminologi skaper et inntrykk av skyld for at de med sosioøkonomiske utfordringer og som blir syke på en eller annen måte har gjort noe galt, eller er mindre menneskelige enn oss andre. Dette mater stigma, undergraver empati og kan potensielt skape større motvilje mot å søke behandling eller delta på screening, testing og karantene. Aller viktigst er å innfri regjeringens bestilling.

COVID-19 diskriminerer ikke

art, borders, boy

Vi må være ydmyke og innse at ingen av oss klarer å beseire dette viruset alene. Tanken om at vi er verdens beste land å bo i når det gjelder befolkning, og at det mektigste landet i menneskehetens historie er landet vårt, vil ikke bare undergrave kampen mot virus, men også våre grunnverdier nemlig solidaritet, likhet og rettferdighet for alle mennesker.

Over hele verden, alle nasjoner, sterke og svake, hele menneskeslekten er i terror. Det spiller ingen rolle hvor den enkelte er fra. Jeg er et enkelt menneske fra enkle kår, og tillater meg og mene at vi er livredde for de minste av de minste, vi er livredde for epidemien som har endret vår historie allerede, men vi søker hjelp til hvordan vi kan redusere risikoen og dermed bedre tilstanden etter viruset.

Disse tragediene er en vekker og unik oppfordring om at den ene alene ikke kan overvinne dette viruset. Noen mennesker tror de er bedre enn andre, eller at vi er mindre enn dem. Det faktum at dette viruset angriper hele menneskeheten likt, viser  oss virkelig tåpeligheten av rasisme. Dumheten av å tenke min rase, mitt folk, min nasjon er bedre enn noen annen. Dette viruset angriper hele menneskeheten. Alle klasser, de rike og fattige, alle etnisiteter, de hvite, svarte, gule og brune, alle sosiale og økonomiske privilegier er borte. Alle mennesker er like menneskelige. Alle som føler at fordi jeg har en viss bakgrunn, eller fordi bankkontoen min har mer. Alle illusjoner som skaper forskjeller mellom oss har COVID-19 bekreftet svakheten ved. Der jeg kommer fra, nærmere sagt mitt første hjem i Norge, nemlig Vestfossen, lærte jeg å stå opp og ta ansvar. Dermed inviterer jeg alle til å gjøre det vi kan for å hindre spredningen. Samtidig må vi se på dagens samfunnsstruktur. Jeg vil starte med å si: – Hva kan jeg hjelpe deg med?

Mange små mennesker som på mange små steder gjør mange små ting, kan forandre verden.