Berit Støre Brinchmann stiller i et Aftenposten-innlegg den 13. mai viktige spørsmål om etiske valg. Programleder og hovedperson Helene Sandvig, fra den populære TV-dokumentaren Helene sjekker inn, har tidligere uttalt at det ligger vanskelige etiske valg bak hvert eneste program. I programmene møter vi mennesker som bor og jobber på institusjoner.

Vi har godt av å se realitetene noen kjemper med

Jeg synes allikevel det er trist at Brinchmann skriver at hun opplever programmet krenkende. Holdninger som dette mener jeg stigmatiserer mennesker med utfordringer. Vi burde praktisere en større åpenhet enn som så.

«Hvordan kan vi vite at disse menneskene faktisk ønsker å delta i et TV-program?», spør Berit Støre Brinchmann i et Aftenposten-innlegg. [Faksimile, Aftenposten 13.05.2020.]
Alternativet er å holde noen grupper mennesker bortgjemt. Men ønsker vi ikke en verden alle kan ta del i? Serien viser livets realiteter – det er faktisk slik hverdagen er for mange. Det er bra for oss å vite og forstå hva mennesker sliter med bak lukkede dører. Det kan være jeg, du eller noen vi står nær som plutselig havner i samme situasjon. 

Nødvendig brudd med fordommer

Jeg opplever at serien har et sterkt fokus på menneskeverd og integritet, på tross av at mange av de vi møter har vanskelige diagnoser. Mye av det som presenteres er de fleste av oss forskånet for, og dette programmet løfter kunnskapsnivå og forståelse for ulike livssituasjoner. Vi får også innsikt i omstendigheter med forbedringspotensiale i samfunnet – og i det som fungerer. Det er ikke alle mennesker som kan stå opp for seg selv, eller snakke for seg selv, derfor er det så viktig at vi blir kjent med disse menneskene og historiene deres.

Jeg opplever at serien har et sterkt fokus på menneskeverd og integritet

Jeg mener dette programmet er med på å skape forståelse og bryte fordommene mange har. Dette er ikke et underholdningsprogram, men et opplysningsprogram. Vi må stole på at det er gjort grundige vurderinger før de involverte menneskene eksponeres for seerne. Stole på at de pårørende som har sagt ja til dette på sine nærmeste vegne vet hva den som er syk hadde ønsket hvis han eller hun var frisk. 

Jeg har stor respekt for dem som velger å la oss ta del i det de står i. Vi trenger denne åpenheten.