Bufdir tar ansvar

– Det er ingen tvil om at de to drapene det henvises til er grufulle handlinger, som berører oss sterkt. Vi i Bufdir tar vårt ansvar på ytterste alvor, og vi arbeider med å kartlegge adoptivfamiliers behov.
Foto: Pixabay
Bufdir kartlegger nå hvilke behov adoptivforeldre har for veiledning og støtte etter en adopsjon, og søker kunnskap om hvorvidt adoptivfamilier har et «adopsjonsspesifikt» behov, skriver Ingvild Aleksandersen og Kristin Ugstad Steinrem.
210Shares
Latest posts by Ingvild Aleksandersen og Kristin Ugstad Steinrem (see all)

 
Ingvild Aleksandersen    Kristin Ugstad Steinrem

I et Utrop-innlegg om adopsjon 21. mai stiller Diana Patricia Fynbo og Christina Violeta Thrane Storsve følgende spørsmål: «Hva må til for at Bufdir skal ta ansvaret sitt på alvor?» Det hevdes at Bufdir underslår store problemer på adopsjonsfeltet. De to forfatterne hevder til og med at Bufdir undergraver to grufulle drap. Det er sterke ord. Påstandene kan ikke stå uimotsagt.

Kartlegger og søker kunnskap om «adopsjonsspesifikke» behov

Det er ingen tvil om at de to drapene det henvises til er grufulle handlinger, som berører oss sterkt.  

Vi i Bufdir tar vårt ansvar på ytterste alvor. Det hersker det ingen tvil om. Som nevnt i innlegget vårt den  8. mai, så er myndighetene oppmerksom på at det for noen er behov for særskilt oppfølging etter at en adopsjon er gjennomført. I 2017 ble en ny adopsjonslov vedtatt. Forut for det, uttalte Bufdir i vårt høringsinnspill at det bør utredes nærmere hvilke særskilte behov adoptivfamilier har som ikke dekkes av det ordinære hjelpeapparatet. Vi påpekte videre at det bør utredes hvordan dette behovet best kan imøtekommes, hvilken type oppfølging som skal tilbys, når den skal gis, hvor lenge den skal tilbys, og hvem som skal tilby oppfølgingen. 

Jo, vi i Bufdir tar vårt ansvar på alvor

Nettopp derfor har Bufdir bestilt en utredning fra Folkehelseinstituttet, som etter planen skal ferdigstilles i år. Her skal det blant annet kartlegges hvilke behov adoptivforeldre har for veiledning og støtte etter en adopsjon. Vi ønsker særlig å få kunnskap om adoptivfamilier har et «adopsjonsspesifikt» behov som fordrer et tilrettelagt tilbud. 

Vi tar vårt ansvar på alvor

Som statssekretær Erik Lunde i Barne- og familiedepartementet uttalte til NRK 14. mai i år, så skal det, på bakgrunn av kartleggingen fra Folkehelseinstituttet, vurderes eventuelle nye tiltak for oppfølging av adopterte og deres familier. 

Jo, vi i Bufdir tar vårt ansvar på alvor. Derfor har vi tatt til orde for, og sørget for, at vi nå får et solid kunnskapsgrunnlag om adoptivfamiliers spesielle behov. Når slik dybdekunnskap foreligger, vil vi vurdere eventuelle nye tiltak på adopsjonsfeltet.