Jeg opererer på tre språk, det gir meg styrke og frihet, forteller Naima Said.
Foto: Firuz Kutal
Jeg bruker både engelsk, norsk og somali – det gir meg frihet, skriver Naima Said i dette innlegget.

Språksøndag
Spalten for alle som synes språk – muntlig eller skriftlig – er spennende, forvirrende eller morsomt. Vil du bidra med en god historie om ditt eget eller andres møte med det norske språket? En ny teori? Et favorittuttrykk? Send mail til [email protected] og fortell!
—————————————————————————

Jeg liker ulike språk, fordi de bringer kreativitet i mitt liv – og jeg liker å lese bøker på ulike språk fordi forfatteren da kan forklare fenomener med nye vinklinger. Vi lærer av språket, vi lærer av hverandre. Gir og tar – med språket. 

Og det er noe med språket. Det er så fint å høre på. Jeg trenger ikke alltid å forstå hva jeg hører, det er allikevel vakkert å lytte til når noen snakker et annet språk. 

Språk er også problematisk, det kan blir til et kommunikasjonsproblem. Vi misforstår hverandre. Da har vi nonverbale signaler – og kan fortsatt finne frem til hverandre gjennom disse. 

For det er noe med språket. Det er så fint å høre på.

Hovedsakelig skriver jeg mine tekster på norsk, men i det siste har jeg prøvd en ny vri. Jeg har prøvd å bruke både engelsk og somali som er mitt morsmål. Jeg ønsker å ta i bruk ulike språk da jeg vil at mine tekster skal være kreative. Språkene gir for meg rom for frihet og variasjon, og på den måten kan jeg uttrykke meg hvordan jeg vil gjennom mine tekster.

Jeg vokser som menneske når jeg tar i bruk ulike språk. Da føler jeg at jeg ser verden på en ny måte. jeg ser ting fra ulike synsvinkler, tenker annerledes og blir mer reflekterende. 

I tillegg bærer språket med seg tradisjoner, historie og kultur. Ved å lære et nytt språk, lærer du i likhet om språkets opphav. Det synes jeg er veldig fascinerende, fordi jeg er veldig glad i historie. Gjennom språket ser vi hvor vi starta. Og hvor vi er nå.  

Les tidligere tekster i Språksøndag, her:

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.