Informasjon om omskjæring av guttebarn må gis proaktivt i målgruppen, skriver Victoria Åsne Kinsella.
Foto: Commons Wikimedia
Informasjon om rituell omskjæring av guttebabyer må gis systematisk og være helhetlig, skriver Victoria Åsne Kinsella i dette tilsvaret.
41Shares

Torunn Janbu skriver i Utrop den 2. januar, i sitt tilsvar til min tekst om mangelfull informasjon om omskjæring av guttebarn, at Helsedirektoratet har tilstrekkelig tilgjengelig informasjon og at Lov om rituell omskjæring sikrer et forsvarlig tilbud.  

Informasjon må gis proaktivt

Jeg er enig i at offentlig informasjon er omfattende og god på et klinisk og praktisk nivå. Og jeg forstår også at Helsedirektoratet ikke sender ut trykt informasjon da denne i stor grad er digitalt tilgjengelig. Men dette er allikevel langt fra godt nok.

For det første må helsevesenet sørge for at de som er i målgruppen faktisk mottar nødvendig informasjon, som skal sikre barnets beste. Slik det har vært hittil, har majoriteten av inngrepene foregått i privat regi eller utenfor Norge. Det er ingenting som tyder på at det er gjort endringer som har gjort denne situasjonen bedre. Informasjonen til målgruppen må være proaktiv og ikke avhenge av at de som trenger informasjonen mest nødvendigvis selv søker denne informasjonen.

Målgruppen bør tilbys samtale

En undersøkelse viser også at 1 av 3 innvandrerkvinner som har vært kort tid i Norge ikke forstår mye av helseinformasjonen. Og selv om informasjon finnes på noen flere språk, overvurderer nok også norske helsemyndigheter hva helt nyankomne faktisk forstår om organisering av norsk helsevesen. Og det selv om det er på eget språk. Jeg har personlig erfaring på dette området.

Alle gravide par i målgruppen bør få tilbud om samtale, der det er rom for alle typer spørsmål.

Alle gravide par i målgruppen bør få tilbud om samtale, der det er rom for alle typer spørsmål. Husk at mange som vurderer et inngrep på et barn, sitter med veldig mange spørsmål og trenger å snakke med noen med helsefaglig kompetanse – personlig og i trygge rammer. Dette uavhengig av om et inngrep er av rituelle årsaker eller annet. 

Lag lettforståelig informasjonsvideo – på flere språk

Mange som planlegger rituell omskjæring har, med fundament i sin religiøse tro, faktisk ikke noe valg. De kan allikevel også oppleve krysspress fra familie og sitte i etiske dilemmaer. Å oppsøke helsevesenet selv i en slik situasjon kan for enkelte utløse skam og stigma – det siste de har bruk for i en slik situasjon. Dette kan igjen gi næring til mistillit til helsemyndighetene hos en gruppe som allerede – og ofte av legitime grunner – er skeptiske til myndighetene. 

På Helsedirektoratets sider ligger det flere informasjonsvideoer om svangerskap, fødsel og barsel. De er laget av to jordmødre fra Ahus, og er av veldig god kvalitet. De finnes på flere språk, og det finnes også en egen video om kvinnelig kjønnslemlestelse. Sistnevnte kan ikke sammenlignes med omskjæring av gutter, men et sted å begynne, kan være å lage en tilsvarende lettforståelig film, på flere språk, om omskjæring av guttebabyer. 

Det er på tide å komme berøringsangst og tabu til livs. For slik det er i dag kan vi fortsatt ikke si at helsemyndighetenes praksis er til barnets beste.

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.