Statlige myndigheter bidrar til å sette temaet psykisk helse på agendaen.
Foto: Commons Wikimedia
Arbeid med psykisk helse i skolen krever samarbeid, skriver Bente Barton Dahlberg i dette tilsvaret
90Shares
Latest posts by Bente Barton Dahlberg (see all)

Vi ønsker å takke for innspillet fra Daniela Feistritzer, publisert i Utrop den 21. oktober 2022, og støtter henne i at psykisk helse er et viktig tema i skolen. Vi synes hun har viktige poeng når hun påpeker at økt kunnskap hos ansatte i skolen om psykisk helse vil komme elevene til gode.

«Praktisk traumepedagogikk må inn i alle ledd i skolen for å forebygge frafall og sykemelding», skrev Daniela Feistritzer i Utrop den 21. oktober 2022.
Faksimile, Utrop 21.10.2022

Dette kan både knytte seg til skolens arbeid med fag og det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring, og til skolens ansvar for å sikre at skole- og læringsmiljøet skal være trygt og godt for alle. Det har som hun påpeker, også stor betydning for kompetansesatsinger at rektor og skoleledelsen gir arbeidet prioritet. 

Det er kommunene og fylkeskommunene som har ansvaret for at skolens ansatte har relevant kompetanse. Statlige myndigheter bidrar også til å sette temaet psykisk helse på agendaen gjennom ulike virkemidler, og det er et prioritert område både hos Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet. Blant annet tok regjeringen i 2021 initiativ til en tilskuddsordning for kompetanseutvikling i psykisk helse i grunnskolen og videregående opplæring, der kommuner og fylkeskommuner har mottatt tilskudd for å jobbe med ulike prosjekter for å styrke kompetansen lokalt.

Arbeid med psykisk helse i skolen krever samarbeid mellom ulike aktører, og vi ser kunnskapsformidling og oppmerksomhet rundt temaet som positivt.

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.