– Bruken av stemmeretten er en av de viktigste påvirkningsmakter man har i et demokratisk samfunn, noe alle bør minnes på før valget, skriver Ubah Aden.
Foto: Arbeiderpartiet
Skal vi sutre over ingenting eller være en løsningsorientert ressurs som bygger broer på begge kontinenter, spør Ubah Aden i dette tilsvaret
0Shares

Babu Katembo skrev et leserinnlegg i Utrop den 16. mai hvor han hevder at norsk-afrikanere holdes ute i regjeringens arbeid om utviklingen av Afrika-strategi. Dette er underlig kritikk. 

Norsk-afrikanere ble invitert til innspillsmøte

For Katembo har både vært invitert og deltatt på innspillsmøte om Afrika-strategien, og i tillegg blitt oppfordret til å sende skriftlige innspill i etterkant.

I slutten av mars i år annonserte utenriksminister Anniken Huitfeldt via NRK at det skulle utvikles en ny Afrika-strategi for hvordan Norge skal samarbeide med Afrika og inviterte til et innspillsmøte. På dette innspillsmøtet, i regi av Utenriksdepartementet og NUPI, ble det fremmet kritikk for at norsk-afrikanere ikke var tilstrekkelig representert. Blant kritikerne var jeg selv, og jeg skrev om dette i Dagsavisen

Noen få uker senere inviterte Arbeiderpartiet til et innspillsmøte med norsk-afrikanere og alle andre som var interessert i tematikken. I løpet av kort tid, etter at arrangementet var annonsert, meldte over 80 seg på, og det ble full sal med gode diskusjoner. Bistand- og utviklingspolitikk og det som skjer i Afrika er åpenbart et tema som engasjerer mange med ulike årsaker.

Viktig engasjement fra norsk-afrikansk diaspora

Den norsk-afrikanske diasporaen og deres kompetanse og kunnskapsoverføring, nettverk og ressurser er helt uunnværlig for dette arbeidet og det er det ingen som benekter. Ifølge African Development Bank Forum, utgjorde pengeoverføringer fra den afrikanske diasporaen i fjor 95,6 milliarder, og afrikanske ledere sier at den afrikanske diasporaen har blitt Afrikas største finansmenn og deres ferdigheter og ekspertise er helt avgjørende for Afrikas utvikling og framtidsutsikter. 

Under innspillsmøtet var ett av perspektivene som ble løftet opp flere ganger viktigheten av å involvere den norsk-afrikanske diasporaen i dette arbeidet. Da statssekretær Erling Rimestad presenterte Afrika-strategien og de syv punktene den skal bygges på, anerkjente han diasporaens betydning for gjenoppbyggingen av landene deres, og utfordret oss deretter ved å definere hvordan vi ønsker at norsk-afrikansk diaspora skal brukes og involveres i bistands- og utviklingspolitikken.

Naturlig å minne om stemmerett

Så egentlig ligger ballen på vårt bord nå. Og det store spørsmålet er om vi bare skal sutre over ingenting eller være en løsningsorientert ressurs som bygger broer i begge kontinentene og blant annet foreslå, slik USAs president Joe Biden gjorde da han inviterte afrikanske ledere til Washington i fjor, å etablerte et presidentenrådgivende råd med afrikansk diasporaengasjement i USA. 

Forfatteren av Utrop-innlegget, Babu Katembo, anklaget Raymond Johansen for å ha deltatt på møtet først, og andre anklaget han for irrelevante kommentarer. Han glemmer hvem som er arrangør av dette og at vi er midt i en valgkamp der Johansen er byrådskandidat til kommunevalget i Oslo og deltar på alle møtene han er invitert til. 

På dette møtet har jeg invitert han til å oppfordre folk til å bruke stemmeretten sin fordi forskning viser at innvandrere er mindre tilbøyelige til å bruke stemmeretten sin. Bruken av stemmeretten er en av de viktigste påvirkningsmakter man har i et demokratisk samfunn, noe alle bør minnes på før valget. 

Fortid kan ikke brukes som skalkeskjul

Han er også invitert til å høre folks engasjement og innspill på dette feltet. Faktum er at, selv om vi bor langt unna hjemlandet vårt, påvirker det som skjer der oss på mange måter. Og det er viktig kunnskap å ha med seg når man utvikler integreringspolitikken.

Afrika er et ungt, tynt befolket kontinent rikt på naturressurser. Men disse ressursene har dessverre i for liten grad kommet folket til gode. Katembo har rett i at vestens kolonihistorie var preget av grådighet og undertrykkelse, men det blir for enkelt å peke på dette som hovedårsak til dagens urettferdighet. 

Det store flertallet av afrikanske land har vært selvstendige i over 60 år, og vi er nødt til å holde afrikanske ledere ansvarlige for utviklingen på kontinentet, på godt og vondt. 

Fortidens kunnskap skal kun brukes for å forstå fortiden og gi oss verdifull innsikt når kontinentet skal forme sin identitet og sine handlinger, men fortid kan ikke brukes som skalkeskjul som innleggskriveren prøvde her.

Som jeg sa tidligere, Afrikas suksess og velferden til verdens befolkning er to ting som henger sammen. 

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.