Trosser råd for bedre integrering

0
Kontantstøtten holder innvandrerkvinner utenfor arbeidslivet og bør avskaffes, råder et ekspertutvalg regjeringen. Foreløpig uten å bli hørt, skriver magasinet Velferd.

Innvandrere overrepresentert i lavlønnsyrker

0
Forsker i SSB forteller at at skillet mellom å ha fulltidsarbeid og ikke er det viktigste for å forklare forskjellene i innbetalt skatt. Flere innvandrergrupper er også overrepresentert i lavlønnsyrker.

Anker dom etter å ha saksøkt UiO

0
I anken krever mannen erstatning- og oppreisning for diskriminering, etterbetaling av lønn for tiden han har "jobbet gratis" og erstatning for pensjonsrettigheter. 

Sagt siden sist

0
Om innvandring, integrering, flerkultur og rasisme.

Sto frem med alle identiteter

0
I Wergelandssalen på Litteraturhuset var alle øynes rettet mot Sumaya Jirde Ali da hun fremførte flere dikt fra sin første diktsamling ”Kvinner som hater menn”. 

Vil ha flere innvandrere som bussjåfører

0
Innen 2030 trengs det opp mot 14.000 nye bussjåfører, og flere av disse trenger forbedrete norskkunnskaper. Dette ønsker voksenopplæringssenteret i Bærum å bidra med i et nytt prosjekt. 

En julegave mot barneekteskap

0
I dag slukkes FM-nettet i Norge. Nå sendes deler av radionettet til Malawi. Det betyr at ungdomskanalen Radio Timveni i Malawi vil kunne nå ut til hele befolkningen i landet.

Sjokk-tall om hatkriminalitet i Tyskland

0
I 2016 ble 560 personer skadet i hatkrim-relaterte episoder i det mest folkerike vesteuropeiske landet. 

«Familiens ære må beskyttes»

Ungdom kan og er villige til dialog. Det er mulig å få resultater i løpet av kort tid, men kunnskap om fasilitering er viktig. 

Følte seg diskriminert

0
Abdul Ahmed og konen føler seg diskriminert etter at de to ganger på 18 måneder har blitt mistenkt for kjønnslemlestelse, skriver NRK.