Fikk pris for god integrering i Lørenskog kommune

Ordfører Ragnhild Bergheim og Torbjørn Jansrud fra Ragn-Sells foran de nye kostene i selskapet. Fra venstre: Beraki Habte fra Eritrea, Zakaria Sleiman fra Syria, Yrgaq G. Kahsay fra Eritrea, Mohamed Modami fra Syria og Anieszka Pelc fra Polen. (Foto: Eva Alnes Holte)
Ragn-Sells ble kåret til "Årets samarbeidspartner" av Flyktning- og innvandrertjenesten i Lørenskog kommune.
113Shares

Selskapet driver med avfallshåndtering, gjenvinning av avfall og containerutleie på Lørenskog, Lillstrøm, Oslo og omegn. Flyktninghjelpen i Lørenskog har tett samarbeid med Ragn-Sells.

Hvert år tilbyr Ragn-Sells flyktninger og innvandrere i kommunen praksisplass, mange får fast jobb etterpå.

ordfører og Jansrud
– Ragn-Sells har vist stort samfunnsengasjement, sa ordføreren i Lørenskog, Ragnhild Bergheim under prisutdelingen. Torbjørn Jansrud, driftsleder i produksjon, tok imot prisen på vegne av bedriften.

– Ragn-Sells får prisen for sitt store samfunnsengasjement og godt inkluderingsarbeid, sa Lørenskogs ordfører Ragnhild Bergheim da hun overrakte prisen.

– Gir alle en sjanse

Anne-May Thomsen, virksomhetsleder i Flyktning- og innvandrertjenesten, ga honnør til prisvinneren for å ta særdeles godt vare på praktikantene.

anne may thomen
Anne-May Thomsen mener prisvenneren tar godt vare på praktikanter med innvandrerbakgrunn.

– Ragn-Sells er en bedrift som er seg sitt samfunnsansvar bevisst. Dere stiller opp med kurs, kompetanseheving og norskopplæring. Dere utmerker dere med å være positive til den enkeltes muligheter. Oppdager dere at en av praktikantene passer bedre inn et annet sted i Ragn-Sells enn der han eller hun har fått praksisplass, gir dere vedkommende  mulighet til å prøve seg på andre arbeidsoppgaver i bedriften. Dere gir ikke opp praktikantene, men gir dem i stedet en ny sjanse til å delta i arbeidslivet. På den måten gir dere dem et godt liv i Lørenskog kommune,  sa hun.

Håper på jobb etter jul

Til stede på prisutdelingen var fire som har fått fast jobb hos Ragn-Sells via Flyktning- og innvandringstjenesten, introduksjonsprogrammet og Jobbsjansen. Agnieszka Pelc, som var eneste dame ved bordet, har fått praksisplass frem til jul.

Anieszka Pelc trives godt i jobben.
Foto : Eva Alnes Holte

– Jeg trives så godt her. Jeg håper jeg får fast ansettelse etter praksisperioden, sa Pelc som bor med mannen sin på Lørenskog.

Rangn-Sells har også blitt lagt merke til utenfor landets grenser. Nylig trakk Danmarks Radio frem selskapets avdeling i Rælingen som et kroneksempel på godt inkluderingsarbeid.