Av samme grunn som jeg er imot Israels diskriminering av palestinere, er jeg imot antisemittisme

PROPALESTISNK JØDE: "Denne jøden sier at sionisme er folkemord" står det på plakaten til den da 91 år gamle Shatzi Weisberger. Bildet er tatt da 700 amerikanske jøder demonstrerte mot den israelske bombingen av Gaza i mai 2021. Weisberger døde november 2022.
Foto: Jake Ratner
Om man støtter mangfold, bør man la antisionistiske jøder få være med å definere moderne jødedom. Det burde også være mulig å fremheve disse uten å bli anklaget for å fremme jødefiendtlig innhold.

“Både jøder og redaktører kan være antisemitter”, skriver Conrad Myrland, redaktør i Med Israel For Fred (MIFF) i et debattinnlegg i Utrop 27. mai. Når han skriver dette, sikter han til meg.

Senere skriver ledere i Det mosaiske trossamfund (Ronen Bahar, Ervin Kohn, Joav Melchior) og skribent Leif Knutsen innlegget: Å undergrave mangfold og toleranse (Utrop 02.06). Her anklager de meg for å fremme jødefiendtlig innhold, og uttale meg nedsettende om minoriteter.

Disse debattinnleggene er reaksjoner på en kommentar jeg skrev i Utrop 23. mai med tittelen: Kan jøder være antisemitter?

Her kritiserer jeg tendensen til at motstandere av Israels diskriminering av palestinere, blir anklaget for å være antisemitter, altså jødefiendtlige. Dette til tross for at flere av dem er jøder.

“Du må ikke være jøde for å være sionist”

Jeg var usikker på om jeg skulle svare på disse drøye anklagene. Spesielt drøyt er det at Myrland antyder at jeg holder “jøder kollektivt ansvarlige for statens Israels handlinger”.

Kommentaren min fremhever jødiske motstandere av Israels diskriminering av palestinere. Jeg vil påstå at jeg dermed gjør det motsatte av å holde jøder kollektivt ansvarlig for Israels handlinger.

Da USAs president Joe Biden besøkte Israel 13. juli, bestemte jeg meg for å svare likevel. I denne kommentaren vil jeg fokusere på å svare trioen fra det mosaiske trossamfunn som framstår mer saklige i sin argumentasjon, enn det Myrland gjør.

Under Bidens Israel-besøk, bekreftet presidenten sin støtte til Israels sionistiske politikk med disse ordene:

“Du må ikke være jøde for å være sionist”

Sionisme – jødenes rett til det hellige land

Ifølge Store norske leksikon er sionisme det jødiske folkets ønske om å vende tilbake til sitt gamle hjemland. Jøder har bebodd området som i dag utgjør Israel og Palestina, lenge før vår tidsregning.

Mye har skjedd i det hellige land siden romerne forviste jødene fra Israel/Judea for nesten 2000 år siden. Israel – jødenes hjemland, ble Palestina – arabernes hjemland.

Israelske sioniststyrker fordrev rundt 750 000 palestinere i 1948 da staten Israel ble opprettet.

Etter å ha blitt utsatt for folkemordet holocaust, forstår jeg at flere jøder ønsket å flytte fra Europa. Men deres søken etter trygghet skjedde dessverre på bekostning av palestinernes trygghet.

Under krigene i 1948 og 1967 okkuperte Israel mer land fra Palestina og nabolandene. Israel ble dermed langt større enn det som var avtalt med FN.

Flere som omtaler seg som sionister i dag støtter ulovlige israelske bosettinger på disse okkuperte områdene. Det er først og fremst denne formen for sionisme jeg kritiserer.

Amerikanske ledere har støttet denne ulovlige okkupasjonen gjennom flere tiår; først og fremst ved å gi økonomisk og militær støtte til Israel.

Biden har rett. Israels opprettelse og ekspansjon har vært avhengig av at visse amerikanske, franske og britiske statsledere var/er sionister.

 

En ung jødisk kvinne viser solidaritet med palestinere.
Foto : Jewish Voice For Peace

Antisionistiske jøder er verdt å lytte til

Bahar, Kohn, Melchior og Knutsen skriver at det er stor uenighet om hva sionisme går ut på, men at sionisme, i alle sine ulike former, er helt sentralt i jødedommen.

Hva som er sentralt i jødedommen vet de selvfølgelig bedre enn meg, men jeg mener det er verdt å lytte til de jødene som fordømmer den type sionisme som legitimerer okkupasjon av palestinske områder. Selv om de kanskje skiller seg fra majoriteten, utgjør de en del av jødiske meninger.

I kommentaren min brukte jeg samme bilde som er lagt ved som hovedbilde i denne artikkelen. Bildet viser den jødiske menneskerettighetsaktivisten Shatzi Weisberger med palestinaskjerf og et skilt med teksten: “Denne jøden sier at sionisme er folkemord”.

Holocaust var ekte, antisemittisme er ekte, men det gir ikke jøder rett til å bli den som undertrykker, sier Weisberger til Middle East Eye mens hun holder plakaten.

Vold avler vold

Fordi jeg bruker dette bildet, anklager Bahar, Kohn, Melchior og Knutsen meg for å fremme påstanden om at sionisme er folkemord.

Å bruke et slikt bilde for å illustrere at det finnes jøder som er imot den type sionisme som legitimerer fordrivelse av palestinere, er ikke det samme som å fremme et budskap om at sionisme er folkemord.

Jeg sier ikke at det Israel gjør mot palestinere er like grusomt som folkemordet nazistene utførte mot jøder under andre verdenskrig, men den etniske diskrimeringen palestinere utsettes for fører til alvorlig skade og tap av menneskeliv – på begge sider.

Hat avler hat, og vold avler vold: I forkant av at Hamas sender raketter, har palestinere ofte blitt utsatt for politivold eller andre overgrep gjennomført av israelske styrker. Som f.eks. da al-Aqsa moskeen ble angrepet under ramadan i år og i 2021.

POLITIVOLD: Dette er en av flere videoer fra det siste året som  palestinere har filmet for å dokumentere israelsk politivold mot sivile.
Foto : Skjermdump / Utrop

 

Jøder som har blitt anklaget for å være jødefiendtlige

Bahar, Kohn; Melchior og Knutsen anklager meg også for å undergrave mangfold og toleranse. Dette er merkelig når teksten min nettopp handler om å tolerere meningsmangfoldet blant jøder.

Det er også merkelig at de hevder å verne om mangfold og toleranse samtidig som de anklager antisionistiske jøder for å være jødefiendtlige. 

I kommentaren trekker jeg frem et eksempel på en jøde som har blitt anklaget for å være antisemitt:

“Den 82 år gamle britisk-jødiske kvinnen Diana Neslen har blitt anklaget av Labour party for å være antisemittisk på grunnlag av en Tweet hun skrev i 2017. I Tweeten sto det: Eksistensen av staten Israel er en rasistisk bestrebelse og jeg er en antirasistisk jøde.

Selv om trioen fra Det mosaiske trossamfund og Knutsen anklager meg for å fremme dette budskapet, har jeg aldri sagt meg enig i Neslens Tweet. I kommentaren min stiller jeg derimot spørsmålstegn ved om det er hensiktsmessig å anklage en praktiserende jøde for å være jødefiendtlig.

798 palestinere skal ha mistet hjemmene sine i 2020

Jeg er uenig i Neslens formulering, men hun har et poeng: Etnisk diskriminering og fordrivelse av palestinere har dessverre vært avgjørende for hvordan staten Israel tok form. Det er ikke feil å kalle etnisk diskriminering for rasisme. 

Et betydelig antall israelere gir håp om at Israel kan eksistere uten å diskriminere palestinere, men foreløpig sitter ikke disse med makten.

I løpet av de siste årene har israelske myndigheter tatt mer og mer av palestinske landområder ved å gradvis tvinge palestinere ut av hjemmene sine. Bare i 2020 ble 798 palestinere hjemløse pga. dette, ifølge det israelske informasjonssenteret for menneskerettigheter, B’tselem.

Mange av husene ble revet. Andre ble direkte overtatt av jødiske bosettere.

– Hvis ikke jeg stjeler det, kommer noen andre til stjele det

Et eksempel på dette så vi i Jerusalem i 2021. Amerikaneren Yaakov Fauci, fikk et tilbud av israelske myndigheter om å bosette seg i huset til den palestinske El-Kurd familien.

Huset er bygget av familiefaren Nabil El-Kurd og befinner seg i familiens hage. Nabils datter, Muna El-Kurd konfronterer Yaakov i en video som har gått viralt:

– Du stjeler huset mitt, sier Muna El Kurd i denne videoen.

– Hvis ikke jeg stjeler det, kommer noen andre til stjele det, svarer Yaakov.

Han vet at israelske myndigheter ønsker at en med jødisk bakgrunn skal bo der. Da aktivister løp et fredelig maraton for å demonstrere mot utkastelsen av palestinere i Øst-Jerusalem, ble de møtt med sjokkgranater og tåregass av israelsk politi.

NABOKRANGEL: Videoen hvor Muna El-Kurd (til høyre) konfronterer bosetteren som tok over familiens hus i hagen, har gått viralt. Bosetteren Yaakov Fauci er oppvokst i USA.
Foto : Al Kurd familien / skjermdump

FN, Amnesty og HRW: Israel er skyldig i apartheid

At palestinske eiendommer blir beslaglagt, er en av flere grunner til at de anerkjente menneskerettighetsorganisasjonene Amnesty International og Human Rights Watch (HRW) nå definerer Israel som en apartheidstat.

Amnesty International nevner følgende eksempler på grov og systematisk diskriminering av palestinere:

  • Ulovlige drap
  • Tvangsforflyttinger
  • Drastiske begrensninger av palestinernes bevegelsesfrihet
  • Palestinske borgere av Israel blir behandlet som annenrangs borgere

FNs spesialrapportør beskriver også Israels 55 år lange okkupasjon av palestinske områder som apartheid.

Skal palestinere straffes for det noen få palestinere har gjort?

Bahar, Kohn, Melchior og Knutsen er sterkt uenig med rapportene utarbeidet av de anerkjente menneskerettighetsorganisasjonene.

De skriver bl.a. at verken apartheid eller annen rasisme har noen plass i jødiske verdier. Dette er jeg helt enig med dem i. Det er nettopp derfor jeg fremhever de jødene som kjemper mot Israels diskriminering av palestinere. 

Trioen fra Det mosaiske trossamfund og Knutsen mener at det Israel gjør er å forsvare egen sivilbefolkning mot angrep. At de driver en forsvarskrig.

I sitt debattinnlegg anklager de meg for å demonisere Israel fordi jeg blant annet ikke nevner Israels reelle sikkerhetsbehov.

Det stemmer at israelere har blitt drept av palestinske terrorister og dette er selvfølgelig svært trist. Jeg mener at vold aldri er en god løsning.

På en annen side ser jeg ikke hva disse drapene har å gjøre med sivile palestinere. Skal palestinere straffes for andre palestineres handlinger?

For hver israeler som ble drept, ble 22 palestinere drept

Om jeg skal nevne alle detaljer om hvor mange som har blitt drept på hver side, vil ikke den statistikken være til Israels fordel. Bildet nedenfor viser en statistikk utført av FN.

Denne FN-oversikten viser at det er en klar overvekt av palestinere som har mistet livet og blitt skadet i Israel-Palestina konflikten. De røde feltene viser antall skadede.

Denne statistikken viser at 5 590 palestinere ble drept i konflikten med Israel i tidsperioden 2008-2020. I samme periode ble 251 israelere drept.

For hver israeler som ble drept, ble 22 palestinere drept.

Denne statistikken ble laget før det konfliktfylte året 2021. Ifølge B’tselem ble 313 palestinere drept av israelske styrker i 2021. 71 av disse var barn.

70 prosent av palestinerne som ble drept dette året, ble drept i bombeangrepene mot Gaza i mai, da Israel var i krig med Hamas.

14 israelere, inkludert to barn, ble drept av palestinske raketter under denne krigen.

 

To palestinske menn fortsetter bønnen mens de blir konfrontert av israelsk politi. Videoen viser at en av dem ble pågrepet.
Foto : Skjermdump / Utrop

Jeg er imot Israels diskriminering av palestinere, av samme grunn som jeg er imot antisemittisme

Som sagt: at noen palestinere har drept noen israelere rettferdiggjør ikke kollektiv avstraffelse mot palestinere i form av bombing og blokade av Gaza. At israelske myndigheter har drept og undertrykket palestinere i over 70 år, rettferdiggjør heller ikke Hamas sine rakettangrep mot sivile israelere.

Men det er Israel som er okkupasjonsmakten. Det er Israel som bryter folkeretten. Det er Israel som er Norges handelspartner. Derfor mener jeg at det er Israel vi bør legge press på.

Sirkelen av hat og vold, kan ikke avsluttes før Israel slutter med å diskriminere palestinere.

Det burde jo være selvsagt, fordi det er nettopp slik etnisk diskriminering som er grunnlaget for antisemittisme. 

Jeg er imot Israels diskriminering av palestinere, av samme grunn som jeg er imot antisemittisme:

Ingen fortjener å bli diskriminert på grunn av tro, legning eller etnisitet.