«Å gjøre dette til en sak om falske nyheter, er derfor å dra saken helt ut av proporsjoner», skriver Aftenpostens nyhetsredaktør om Dag Herbjørnsruds anklager.
Idéhistoriker Dag Herbjørnsrud kritiserte i et Utrop-innlegg Aftenposten for løssluppen omgang med en statistikk om kriminalitet blant innvandrere. «Vi har justert en formulering, men essensen i saken vår var riktig. Det vet Herbjørnsrud», skriver nyhetsredaktøren i Aftenposten.
27Shares
Latest posts by Tone Tveøy Strøm-Gundersen (see all)

Teksten er tilsvar på Dag Herbjørnsruds innlegg «Innvandring gir mindre kriminalitet», publisert i Utrop den 1. oktober 2019

Det er faktisk feil at vi på noe tidspunkt har nektet å rette, slik Dag Herbjørnsrud hevder. Det er en beskrivelse vi ikke kjenner oss igjen i. Forskeren og journalisten hadde en normal utveksling på e-post før publisering, der man diskuterte hva som ville være de beste formuleringene. Det etterlatte inntrykket etter denne utvekslingen var at formuleringen vi har brukt («foreldre» og «barn»), var noe upresis, men dekkende. Etter runden der Faktisk.no ettergitt artikkelen, har det blitt tydelig at tittelen ble for upresis, og vi har beklaget og endret.

Står ved faktasjekk

Det er likevel viktig å understreke at det ikke er noen uenighet mellom SSB og oss om selve påstanden i artikkelen: Andregenerasjonsinnvandrere som gruppe er mer kriminelle enn førstegenerasjon.

Dette handler om vår beskrivelse av funnene – ikke om funnene i seg selv. De har SSB gått god for.

Å gjøre dette til en sak om falske nyheter, er derfor å dra saken helt ut av proporsjoner. Her er det snakk om hvorvidt vår beskrivelse av funnene som SSB gjorde på oppdrag fra FrP, var presis nok. SSB har ikke gått i rette med essensen i artikkelen.

Dette er informasjon Dag Herbjørnsrud fikk av oss da faktasjekken ble publisert. At han nå fortsetter å fremholde det som en sannhet at selve artikkelen er feil, til tross for at det er tilbakevist, fremstår som at det er viktigere å pushe en agenda enn å være etterrettelig