NOAS-lederen reagerte i en Utrop-sak på Ove Trelleviks ønske om å nekte å realitetsbehandle asylsøknader fra flyktninger som har vært innom Tyrkia. Trellevik svarte i Utrop den 17. mars på kritikken. Her får Trellevik svar fra NOAS-lederen. «Norge er forpliktet til å gi asyl mot forfølgelse», skriver hun.
Foto: Faksimile, Utrop 17.03.2020.
I sitt svar til meg om asylretten skaper Høyres innvandringspolitiske talsperson Ove Trellevik usikkerhet om hvorvidt Høyre mener at Norge skal følge internasjonale forpliktelser, skriver Ann-Magrit Austenå.
Ann-Magrit Austenå
Latest posts by Ann-Magrit Austenå (see all)

Høyres innvandringspolitiske talsperson Ove Trellevik sier, i sitt tilsvar i Utrop den 17. mars 2020, først at asylretten alltid har stått sterkt i Høyre. Deretter skaper han usikkerhet om hvorvidt Høyre mener Norge fortsatt skal følge de internasjonale forpliktelsene. Mener han at de kan ofres når det er i vår nasjonale interesse?

Rekordlave asylankomster til Norge

Han skaper et scenario der velferdsstaten vil kollapse hvis Norge tar imot 1 prosent av verdens 70 millioner flyktninger. Altså 700.000.

Tilbake til virkeligheten: Asylankomstene til Norge er rekordlave. Kun 2300 personer søkte beskyttelse i Norge i 2019. Norske myndigheter mente at 75% av de som fikk asylsaken behandlet i 2019 hadde behov for oppholdstillatelse i Norge. Det store flertallet av de som fikk opphold, fikk det fordi UDI mente de hadde behov for beskyttelse etter FNs flyktningkonvensjon.

Norge forpliktet til å gi asyl mot forfølgelse

Ifølge Høyres partiprogram, vil Høyre «overholde de internasjonale konvensjoner som Norge er forpliktet av for mottak av asylsøkere». Høyre vil også at «Norge skal gi flyktningstatus til personer som oppfyller kravene i FNs flyktningkonvensjon, og gi øvrige asylsøkere med rett til opphold subsidiær beskyttelse.» Høyre ser ut til å fjerne seg fra partiprogrammet i møte med økende antall mennesker på flukt.

Norge kan åpenbart ta et større ansvar enn i dag, særlig når vi har rekordlave ankomster av asylsøkere

Trellevik påstår at statene etter folkeretten har «rett til å gi asyl men ingen plikt.» Det er feil. Etter folkeretten er Norge forpliktet til å gi asyl mot forfølgelse, men Norge må ikke gi asyl til personer som ikke har behov for beskyttelse. Norge kan ikke velge å gå bort fra sine forpliktelser, bare fordi politikere mener det er den politisk enkleste løsningen, gitt ulike internasjonale og nasjonale utfordringer.

Norge har kapasitet til å ta ansvar

Ingen ser det som i nærheten av realistisk eller ønskelig at alle mennesker på flukt skal komme til Norge. Men Norge kan åpenbart ta et større ansvar enn i dag, særlig når vi har rekordlave ankomster av asylsøkere. Kommunene er klare. Vi kan både opprettholde folkeretten og gi bistand til nærområdene. Politikere som Trellevik forvalter velgernes tillit til at de kan håndtere flere utfordringer og forpliktelser samtidig. Det er ingen god politisk løsning på krevende utfordringer å sette ulike grupper med særlige behov og rettigheter opp mot hverandre.