Høyreekstremes tolkninger av muslimer er forvrengte og mangler helt nærhet til muslimers gjøren og laden, skriver Vegar Jørgenstuen.
Foto: Firuz Kutal
En kollektiv misforståelse, basert på fraværende eller tvilsomme kilder, gjør at høyreekstremister hater islam uten gyldig grunn, skriver Vegard Jørgenstuen.
2.2K+Shares

Som mange av oss kanskje har fått med seg, har det vært en del oppmerksomhet rundt noen som ikke er verdig den oppmerksomheten den siste tiden, og da snakker jeg om enkelte høyreekstremister som gjør alt de makter for å skape hat mot muslimer basert på deres egen tolkning av islam. 

Dømmer muslimer på tynt grunnlag

For disse er de siste som bør snakke hva muslimers tro angår. De har ingen islamsk studie å støtte seg på,  og er følgelig ikke kvalifiserte til å fremme en gyldig tolkning.

Det finnes en gruppe av dem som – av sitt eget hat mot muslimer – feiltolker religionen med vilje for å påvirke samfunnet i retning motstand mot muslimer. De holder foredrag og skriver bøker om hvordan man skal forstå islam og muslimer som en fiende mot alt og alle. 

I tillegg har vi en annen gruppe som har blitt lurt av denne forståelsen, og nå prøver å fremstå som demokratiets riddere idet de prøver å redde samfunnet fra «islamisering.»

Det er latterlig at en gruppe mennesker skal få lov til fritt å stå på scenen og rope ut om hvor «farlige» en bestemt folkegruppe er basert på deres egen forståelse av denne folkegruppens religiøse kilder. 

De tolker sitater fra disse kildene uten kunnskap om kildens originale språk, vanskelighetene med å oversette disse tekstene i henhold til den riktige tolkningen, den historiske konteksten til tekstene, bakgrunnen til personene disse tekstene omhandler og hva slags situasjon disse personene var i akkurat da hendelsen som tekstene beskriver skjedde. Dette blir altfor simpelt. I stedet for å gå til de som sitter på kunnskapen og spørre hva de  ulike tekstene betyr, finner de opp sin egen tolkning av dem.

Videre kritiserer de muslimer for å ikke kunne svare på enkelte emner innenfor islamsk tro og praksis som de blir spurt om. Dette er dog helt riktig av muslimer å gjøre, man skal ikke svare på det man ikke vet  noe om. Om du spør en sykepleier hvordan man gjør en hjertetransplantasjon, er det ikke sikkert sykepleieren vet det. Da må du gå videre opp på kunnskapsstigen og spørre en som har dyp kunnskap om dette. Dette kan illustrere forskjellen på en kunnskapssøkende muslim og en lærd innenfor islamsk vitenskap.

Hva da med den typiske muslim som vanligvis ikke studerer sin egen tro, men har den mest grunnleggende kunnskapen som han får gjennom hverdagen? Skal du spørre han om vanskelige rettsvitenskapelige spørsmål innenfor religionen og forvente et svar med kildehenvisning?

Muslimske voldsutøvere –  dårlige kilder til kunnskap om islam

Poenget her er at enkelte høyreekstremister har funnet opp sin egen forståelse av islam, en tolkning av religionen som fremstiller den som ond, truende og destruktiv for samfunnet, og de presenterer det som om at det er dette muslimer faktisk tror på. Når jeg hører hvordan de ramser opp vers fra Koranen og sitater fra hadith-litteraturen, og tar de helt ut av kontekst for å deretter presentere det som sannheten om islam, forstår jeg at mange blir provosert. 

De fleste mennesker har fornuft nok til å forstå forskjellen på kritikk og hatytringer

Og på toppen av det hele setter de fyr på de samme tekstene som de mistolker, selvfølgelig for å skape en reaksjon slik at de kan få sine teorier bekreftet. Men hvem er det som provoseres til den grad at de tyr til vold? Er det imamer? Er det kunnskapssøkere? Er det familiefedre? Nei det er som regel bare ungdommer, de som har minst kunnskap og som lettest provoseres, de mest følsomme, de minst modne. Er det disse som høyreekstremistene skal bruke som bevis på hvor voldsomme alle muslimer er?

Søk kunnskap – drop hatet

Jeg vet ikke om jeg skal le eller gråte når jeg hører hvordan min egen religion bli offentlig mistolket og deretter beskrevet som «det jeg tror på». Jeg vil le fordi jeg blir fortalt om en helt annen trosoppfatning enn min egen og jeg vil gråte fordi det finnes folk som eier så lite forståelse at de sluker disse løgnene og deretter går rundt og har fordommer og hat mot muslimer på grunn av rene misoppfatninger. 

Likevel ser jeg at de fleste mennesker har fornuft nok til å forstå forskjellen på kritikk og hatytringer. De fleste i Norge forstår at disse holdningene tilhører folk som Anders Behring Breivik og Phillip Manshaus, og ikke er verdig oppmerksomheten de får. Den eneste gyldige grunnen til å gi slike meninger oppmerksomhet er for å forstå hva slags tankesett disse  menneskene har, Slik at vi, i møte med deres holdninger, kan ta høyde for dette.

Basert på hva disse menneskene sier og mener, er det veldig lett for en person med et gjennomsnittlig kunnskapsnivå om islam å forstå at de har lest seg opp på en forvridd tolkning av religionen, og nekter å høre på noe annet fordi de helt sikkert har lært fra sine kilder at muslimer praktiserer taqiyah, noe de tolker som at det er lov å lyve til de vantro for å få overhånd. 

Ifølge majoritetsholdningen til sunnimuslimske lærde handler taqiyah kun om å skjule sannheten i ekstreme situasjoner hvor det er frykt for å bli drept eller grovt angrepet, ellers er det helt forbudt å ytre noen form for løgn fordi løgn er et av tegnene på hykleri. Om de islamkritiske hadde studert forståelsen til dem de kritiserer fremfor å dikte opp sin egen forståelse av dem, og dømme dem ut ifra egne oppfatninger, hadde de nok aldri stått på åpen gate og forsøkt å fremme hat mot muslimer. Derfor sier jeg at det er ikke islam de hater, men det de selv mener er islam.

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.