Psykisk helse er en del av menneskers velvære på lik linje med den fysiske. Man kan si at førstnevnte nesten er viktigere, ettersom det finnes folk som sliter fysisk, men likevel har det bra med seg selv. Sliter man psykisk så spiller det ingen rolle hvor god fysisk helse du har, depresjon og selvmordstanker er en livstruende tilstand for den som opplever dette. 

600 begår selvmord hvert år

Statistikker fra WHO (Verdens helseorganisasjon) over hvilken trosretning de som tar sitt eget liv praktiserer viser at det er langt flere ateister enn religiøse som ender livet på denne måten.

Her i Norge, ofte beskrevet som et av verdens beste land å bo i, finnes det, til tross for levestandarden, en del mennesker som velger å ta sitt eget liv. De er mennesker, unge som gamle, som i utgangspunktet var friske, ble syke av depresjon og angst og, valgte en brutal vei ut.

Det er snakk om så mange som 600 mennesker hvert år ifølge Folkehelseinstituttet. Her er det også verdt å nevne at nordmenn er storforbrukere av antidepressive midler med omtrent 390 000 brukere – en økning på 50 000 på fem år.

– Jeg så ingen mening med noe

Statistikken viser at de som som tar medisiner på grunn av depresjoner og de av dem som velger selvmord som utvei ofte ikke er tilknyttet et trossamfunn. Mange av dem er mennesker som i psykologien karakteriseres som impulsive og som ikke makter å vie oppmerksomhet til de tragiske konsekvensene av en slik handling.

Religion gjør gjerne det motsatte med oss. Å følge en religion bidrar selvfølgelig ikke med noen garanti for at man ikke vil forsøke å begå selvmord. Men hvis jeg skal forklare dette basert på egen utvikling fra ikke å føle en tilknytning til religion til å konvertere til islam, vil jeg si at religion åpner sinnet til å innbefatte det å tenke over konsekvenser av egne handlinger. 

Jeg så ingen poeng i livet om vi likevel skal dø og bli glemt om noen år.

Gjennom islam har jeg åpnet øynene for en forståelse av livet som for mitt vedkommende har gjort meg relativt immun mot depresjon. Dette betyr ikke at religiøse ikke har behov for hjelp og kan trenge medisin. Jeg, som mange andre, har en periode i livet hvor bak meg hvor jeg ikke så noen som helst mening med noe. Jeg så ingen grunn til å være en god person dersom døden likevel er det samme for den gode så vel som for den onde.

Islam gir meg trygghet

Med disse tankene, som sikkert mange unge i dag sitter med, hadde jeg ingen motivasjon for å skaffe meg jobb, gifte meg, få barn eller annet. Jeg så ingen poeng i livet om vi likevel skal dø og bli glemt om noen år. For meg personlig endret islam disse tankene, og jeg kunne forstå verden på en ny måte. Jeg forsto i større grad hvorfor vonde ting skjer, hvorfor livet kan være vanskelig.

Studier viser at religiøse takler depresjon og nedstemthet lettere enn ateister, og på den måten reduserer risiko for selvmord. Og det er ikke slik at dette skyldtes at mange religioner anser selvmord som stor synd, snarere at samholdet blant trosfeller og en felles oppfatning av essensen i livet gir trygghet. Jeg forstår godt at noen tenker på selvmord når de har det tungt. Som muslim opplever jeg en trygghet i at det jeg gjør i livet legger grunnlaget for hva som skjer etter døden.

Styrk trossamfunnene

Det er derfor jeg, når jeg leser om tilfeller som Meløy kommune, der 40 % av unge jenter har vurdert å ta livet av seg, blir trist over at de ikke har fått muligheten for å bli presentert for et nytt livssyn. Det blir nevnt at 1 av 3 ungdommer ikke vet at de har en helsestasjon i kommunen, og at politikerne virker mer opptatt av å fremstå som bekymrede, men uten å foreslå løsninger.

Her vil kanskje en helsestasjon bidra med midlertidig trøst og støtte, og flere aktiviteter for ungdommene vil kun holde dem opptatt med noe, men fortsatt uten at de egentlig har et mål med livet. Det å få en deprimert person ut i aktivitet er også vanskelig, fordi de ikke ser mening med noe. Å bli introdusert for et livssyn som gir mål og mening, vil kunne bidra til at depresjon avtar og at man opplever økt livsglede.

Man skal ikke undervurdere religions innvirkning på den mentale helsen, slik undersøkelser gjort verden over viser. Det er mange grunner til at religion kan hjelpe på dårlig psykisk helse. Dette er noe politikerne må legge større vekt på i arbeidet med befolkningens helse. Det er trolig ikke hele løsningen, men å styrke trossamfunnenes rolle, kan kanskje redde noen av de mange som velger selvmord. Vi har ingen å miste!

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.