Dagfinn Nordbø karakteriserer, i et Utrop-innlegg, troen på Guds og helvetes eksistens som «infernalsk vås». (Faksimile, Utrop)

Dagfinn Nordbø har, i sin tekst i Utrop den 1. november i år, tydeligvis misforstått en hel del etter å ha tatt en titt på islamnet.no. Disse nettsidene er i all hovedsak tenkt å være en kilde til opplysning om islam på norsk. Det er nå min glede å kunne fortelle at latteren han fikk av opplevelsen med denne siden kun er basert på hans egne, generelle og trange syn på religion.

Nordbø konkluderer basert på fragmenter av informasjon

For Nordbø ler nemlig ikke av hva som står der, men av sin egen misoppfatning av hva han leser. Han trekker frem en tekst som er ment å bedre forståelsen rundt konvertering til islam etter at man har blitt overbevist om at islam er det rette. Denne teksten er en liten del av en serie med sammenhengende tekster fra Finnislam.no som gradvis hjelper leseren til å få en dypere innsikt i den islamske trosoppfatningen. Å plukke ut en liten tekst fra denne serien med tekster, er som å prøve å forstå en bruksanvisning hvor du kun har den siste siden – selvfølgelig vil man misforstå. Poenget er jo å begynne fra første side.

Sitatene Nordbø omtaler er fra Koranen – ikke Islam Net

Den aktuelle teksten inneholder et vers fra Koranen som Nordbø beklageligvis ikke forstår. Verset som er nevnt er kapittel 2 vers 256, og det er et meget kjent vers som sier tydelig at det ikke er noen tvang inn i religionen, altså at ingen kan tvinges til å tro på islam. Ifølge Koranen er det kun Gud som kan veilede noen til troen, vi som mennesker kan bare opplyse, påminne og forklare religionen, så er det opp til Gud om dette misjonsarbeidet har en effekt eller ikke. Dette er ikke ord som Islam Net har funnet på, men et kjent vers fra Koranen og en godt etablert forståelse i den islamske troen.

Nordbø behøver jo ikke ta bildet av helvete som en trussel, siden han ikke tror på det

Det er heller ikke Islam Net som truer med helvete. Det er Koranen og kjente autentiske beretninger fra Profeten Muhammed ﷺsom klart og tydelig påpeker at det finnes konsekvenser i det neste liv for å forkaste islam, konsekvenser er jo naturligvis uunngåelige. Det er nemlig en forståelse i islam, for at dette livet kun er et kort, midlertidig liv som fungerer som en test der resultatene blir avslørt etter døden. Har man da forkastet religionen, har man ikke bestått testen. Og feiler man livets test, må man ta konsekvensene. Dette er vår oppfatning, men Nordbø bør jo heller ikke ta bildet av helvete som en trussel, siden han ikke tror på det. Det er opp til ethvert menneske hva de velger å gjøre med livene sine.

Dårlig reklame for religionsfrihet

Når vi er inne på temaene religionstvang og konsekvenser, vil jeg nevne at Nordbø selv er en motstander av trosfrihet, ettersom han sier rett ut at Gud kun er en idé, lik en tanke i hodet som gir trøst. Og samtidig antyder han at unge troende mennesker ikke er tenkende vesener, men kun ofre for hjernevask, løgn og skremsel. Så mener han at de skal løsrive seg fra deres trosoppfatning for å bli fri, frihet er jo nettopp det å leve ut det man oppfatter som riktig. Man promoterer ikke frihet ved å si at man må forlate sin religion for å bli fri.

Manglende beviser

Hvordan vet han egentlig at Gud bare er ‘en tanke’? Er ikke dette like mye hjernevask, tøv og løgn som Nordbø påstår at gudstro er? Han har jo ingen bevis for hans eget syn så hvordan kan det være så mye mer riktig?

Det ironiske er at nettsiden www.FinnIslam.no som Nordby har klipt og limt fra for å fremstille troen på Gud som fantasi, totalt knuser Dagfinns tøvete påstander og legger frem stødige argumenter for Guds eksistens.

Religiøse er også fritt tenkende, kanskje mer enn andre

Sannheten er den, at Islam Net nemlig oppfordrer ungdommen til å tenke selv og reflektere over livet og samfunnet vi bor i, fordi det er nettopp det mange vers fra Koranen ber oss mennesker om å gjøre. Jeg mener at de som ikke tenker selv er de som bare velger å flyte med strømmen og følge normen i samfunnet, de som drar på fest fordi vennene drar på fest, de som kjøper altfor dyre merkevarer fordi vennene deres kjøper altfor dyre merkevarer, de som med årene velger å få barn når de ser at andre i samme aldersgruppe også har fått barn, i all meningsløshet.

Jeg mener at de som velger å følge en religion i dette religionskritiske samfunnet, er de som virkelig har tenkt. Det er disse som trosser samfunnets  ateistiske tankesett og livsmottoet YOLO (‘you only live once’), det er disse som ser en mening med alle livets affærer og ikke bare følger strømmen som nok en fisk i havet, men bryter normene og står opp for seg selv til tross for at religion blir sett ned på i dagens samfunn. Faktisk så opplever jeg at de som velger å konvertere til islam som oftest egentlig ikke så etter en religion, men en mening med livet som virkelig samsvarte med deres egen logiske sans.

Les deg opp, Nordbø

Så før Nordbø ber noen sette seg ved skolebenken igjen, så syns jeg han burde ta seg noen år der selv og gjerne lese noen gode bøker som vil få han til å revurdere sine tanker om Gud. Jeg vil gjerne anbefale The Divine Reality av Hamza Tzortzis, slik at han virkelig får en mer nyansert oppfatning av troen på Gud.

Og hvis han ikke vil lese en bok, så kan han starte med å faktisk lese nettsiden han kritiserer før han igjen hiver seg på tastaturet. Nettsiden kommer med logiske argumenter, i motsetning til Nordbøs ytring, som kun kan karakteriseres som et følelsesladet, irrasjonelt utbrudd.