Utdanningsirektoratet ser positivt på et forslag rundt læreplaner i engelsk for minoritetsspråklige.
Foto: SCS
Utdanningsdirektoratet er positive til lektorenes engasjement, skriver Hedda Birgitte Huse i dette tilsvaret. 
175Shares

Den 11. mai 2021 skrev en gruppe lektorer i den videregående skolen et innlegg der de taler for en separat læreplan i engelsk for minoritetsspråklige.

«Egen læreplan i engelsk for minoritetsspråklige elever med kort botid i Norge vil gi alle elever like muligheter for å skape seg gode liv«, skrev fire lektorer i den videregående skolen den 11. mai.
Foto : Faksimile, Utrop 11.05.2021

Vi takker for engasjementet og for innspillet. Vi ser det som positivt at lærerne løfter fram denne elevgruppas behov og tar med oss forslaget i videre arbeid.

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.