Konspirasjonsteorier om at mennesker som flykter til Europa eller Nord-Amerika har en agenda der de vil «ta over» etnisk hvites plass i samfunnet er enormt ødeleggende – og dødelige. Kunnskap til folket er eneste løsning, skriver artikkelforfatteren.
Foto: IOM
Kunnskap til folket er eneste medisin mot konspirasjonsteorier som fører til rasistisk vold, skriver Vegar Jørgenstuen i dette innlegget. 

I februar skrev jeg om en felles oppfatning blant de høyreekstreme gruppene i Norden. De sverger til teorien om at det skjer en utskiftning av folkeslag i Europa, hvor innvandrere med bakgrunn fra Asia eller Afrika tar over og blir den dominante «rasen» i samfunnet. Og at hvite europeere blir i mindretall. Denne konspirasjonsteorien, populært kalt ‘white genocide’ (folkemord på hvite), har for ikke lenge siden kostet livet til 10 mennesker i Buffalo i U.S.A, de var alle mørkhudede.

Kjent fenomen – også i Norge

Konspirasjonsteorier av det ovennevnte slaget vil ofte føre til vold. Dette har vi sett gjentatte ganger. Teorier som ‘white genocide’ og «Eurabia» har mye til felles, og når man først lar seg overbevise av denne typen høyreekstremt tankegods, er veien til hat, og etter hvert vold mot minoriteter, kort. 

Når vi ser hendelsen i Buffalo, og husker at det finnes mennesker med lik oppfatning som mannen bak de 10 drapene i vårt eget samfunn, er det grunn til bekymring. Tankegodset som førte til at 10 mennesker i USA ble skutt, og ytterligere tre såret, finner man her i Norge også. 

Ideen om at «den hvite rasen» er truet

Drapsmannen i Buffalo var, som flere før han, inspirert av blant andre Anders Behring Breivik, som med årene har utgjort en gjentagende inspirasjon til høyreekstrem terror. Den samme personen som inspirerte Philip Manshaus i Oslo og Brenton Tarrant i New Zealand. Det vil si at titalls mennesker har blitt drept verden over med inspirasjon som kommer fra våre trakter, vårt land, og det vekker bekymring. 

Jeg har tidligere nevnt at høyreekstremistisk aktivitet og vold fra disse gruppene vil øke, og dette ser man ganske tydelig verden rundt. Vi vet ikke når eller hvor noe vil skje neste gang, men vi kan regne med at flere mennesker vil miste livet så lenge tankegodset som ligger bak får lov til å spre seg.

I vår verden burde ikke rasisme ha noen plass

Disse angrepene har alltid typiske fellestrekk. Det er menn som snoker rundt på diverse forumer hvor de blir hjernevasket til å tro at «den hvite rase» er i fare og må beskyttes mot minoriteter, og at de selv må ta grep for å forsvare Europa, hvithet, vestlig kultur, det norrøne, eller lignende. 

Rett fokus mot det gode

Ofte er de en del alene under denne radikaliseringsfasen og føler at samfunnet rundt dem motarbeider den ideologien de nylig har omfavnet. Dette skjer fordi ideologien inneholder egne konspirasjonsteorier og derfor egne oppfunnede fiender som den radikaliserte opplever seg truet av. Slik blir ofrene for høyreekstrem vold gjerne jøder, muslimer eller mørkhudede, og det er stedene hvor disse ofte samles som blir angrepet. Det er forferdelig at totalt uskyldige mennesker blir drept kun fordi de har tilhørighet til en folkegruppe.

I vår verden burde ikke rasisme ha noen plass. Vi har kommet langt nok i vår forståelse av menneskets historie til å skjønne at det i utgangspunktet ikke finnes forskjellige menneskeraser i dag, kun mennesker med forskjellige karakteristikker basert på deres etniske opprinnelse. 

Og disse karakteristikkene gjør ikke noen mer eller mindre verdt som menneske. De bestemmer ikke hvor man hører hjemme, eller hvor man kan flytte og bo. Det spiller ikke noen rolle hvilken farge man har på huden, og vi defineres ikke av hvilke land våre forfedre kommer fra. Det er det som er i hjertet som teller. 

Det som kreves for å få slutt på den farlige oppfatningen om befolkningsutskiftning er nettopp å spre kunnskap blant de unge. Ha enda mer fokus på rasisme i skolen og i samfunnet ellers. Med denne tankegangen kan vi klare å fokusere på det gode i de menneskene man kanskje oppfatter som litt fremmede, fremfor å se på dem med skeptisk blikk.

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.