Mye tyder på at tilstedeværelsen av høyreekstreme som uttrykker hat og nazistisk tankegods oppleves mindre farlig enn muslimers tilstedeværelse, skriver artikkelforfatteren.
Foto: Screenshot, Omgitt av fiender
Nazistisk propaganda passerer relativt ubemerket, mens ekstreme ytringer fra muslimer kan gjøre europeere rasende, skriver Vegar Jørgenstuen i dette innlegget.
240Shares

I Norge og Norden har det skjedd en endring de siste 60 årene, en endring som har sitt opphav i økt globalisering i kombinasjon med krig og fattigdom. Globaliseringen har ført til at andre folkegrupper har kommet til Europa og Norden med sine forskjellige kulturer, normer, religioner og livssyn. I vår del av verden finnes det mennesker som ønsker disse såkalte fremmede tilbake dit de kom fra. 

Forherliger nazismen – i dag

Sistnevnte har opprettet organisasjoner som jobber mot det de kaller «Den store utskiftningen» som er en teori om at etnisk hvite mennesker skiftes ut med mennesker fra andre verdensdeler. I den svensknorske dokumentaren Omgitt av fiender gir journalisten Henrik Evertsson et innblikk i miljøene der disse holdningene florerer.

Opphavet til tankegangen hos de aktuelle høyreekstreme gruppene er at de mener deres kultur, tradisjoner og rase blir utvannet av innvandring. Det kommer tydelig frem at spesielt muslimer er et stort problem for den videre eksistensen av nordiske mennesker og deres kultur, selv om de samtidig mener at jøder står bak det meste som er galt i verden. 

Holdningene ligner i stor grad på de nazistene hadde i tiden før andre verdenskrig, og heller ikke dette legges det skjul på. Når en eldre kvinne på over 90 år blir utnevnt som æresmedlem i den nordiske motstandsbevegelsen i Sverige, grunnet hennes tilknytning til Hitlerjugend, så er det ganske tydelig hva slags bakgrunn disse holdningene bygger på. 

Raseteorier på sviktende grunnlag

Raseideologien som som utgjør fundamentet i holdningene, er opphavet til hatet mot alt som anses som fremmed for disse menneskene. 

Det å tenke og mene at hudfarge og etnisk bakgrunn skal være måleenheten for hvor bra et menneske er, er intellektuelt lavmål.  Jimmy Thunlind – et tidligere sentralt medlem i Den nordiske motstandsbevegelsen i Sverige – uttalte at det å passe på å ivareta for eksempel renrasede hundearter er viktig å innføre når det gjelder menneskeraser også.

Det at en etnisk nordisk person ikke skal blande seg og få barn med for eksempel en person fra Afrika, er en tanke som har sitt utspring i grov rasisme og fremmedhat. Den er også basert på dårlig forståelse for menneskelig biologi – det finnes i utgangspunktet ingen menneskeraser, og i hvert fall ikke renrasede mennesker. Sammenligningen mellom hunder og mennesker i denne sammenhengen er vitenskapelig feil ettersom mennesker biologisk sett er like hverandre i motsetning til ulike hunder.

Er høyreekstremisme mer spiselig enn islamsk ekstremisme?

Med dette foraktet mot innvandring og andre kulturer fører også en tanke om at det nordiske folket må beskyttes, og slik dukker også interessen for det militante opp. Høyreekstreme verden over hyller terrorangrep som 22. Juli-angrepet i Norge og angrepet i Christchurch, de kommer med ytringer i favør av Anders Behring Breivik, og som Simon Lindberg, leder av Den nordiske motstandsbevegelsen, har sagt: «Om man sammenligner det som skjedde på Utøya og i Christchurch så er det ingenting sammenlignet med at vårt folk blir utslettet.» Dette bunner igjen i en fanatisk forestilling om at jødene, som angivelig styrer verden, ønsker den hvite rasen til livs.

Jeg syns vi alle burde reflektere litt over hvem som egentlig er den største trusselen mot det åpne, frie samfunnet […]

Flere eksempler på fiendtlige holdninger kunne her nevnes, men jeg ønsker å dreie fokus mot selve opphavet til ønsket om å fordrive utlendinger ut av Europa og stoppe all innvandring. Arne Tumyr skrev på vegne av SIAN etter Christchurch-angrepet: «Situasjonen er egentlig såre enkel: Intet islam – ingen islamsk eller høyreekstrem terrorisme.» Som om tilstedeværelsen av muslimer og moskéer er årsaken til at mennesker tyr til skytevåpen og dreper uskyldige. 

Ovennevnte er absurd. Forestill deg at muslimer hadde sagt at årsaken til at det blir utført terror av ekstreme islamister er fordi det fortsatt finnes kristne eller hinduer. Se for deg at det ble laget en dokumentar om muslimer som mener den hvite europeiske befolkningen er en fare for muslimer og at de må nøytraliseres eller utslettes. 

Ja, det finnes muslimer med radikaliserte og voldsforherligende holdninger, som selvfølgelig ikke representerer muslimer flest. Men når vi hisser oss opp over disse, uten tanke på hvor få de egentlig er, er det sånn at vi i Europa tolererer mer fra høyreekstreme – fordi de er hvite europeere – enn fra mennesker fra andre bakgrunner enn de nordiske? 

Den største trusselen

Når vi vet at det finnes mennesker der ute som ønsker å innføre et nasjonalsosialistisk styre, i verste fall ved bruk av vold, for å fjerne mennesker av ikke-nordisk opphav, lar enkelte dette passere uten nevneverdig engasjement. Men er det snakk om en person med innvandrerbakgrunn som uttrykker en eller annen form for misnøye ved noe som helst i Europa rasles det med sablene. 

Da kommer naturligvis kommentarene fra tastaturkrigerne om å «reise tilbake dit de kom fra», samt konspirasjonsteoriene om at muslimer ønsker å ta over verden og utslette alt ved vestlig kultur. Faktisk har forskere kommet fram til at ved terrorangrep utført i islams navn, blir dette gitt fire ganger mer oppmerksomhet enn ved høyreekstremistisk terror.

Jeg syns vi alle burde reflektere litt over hvem som egentlig er den største trusselen mot det åpne, frie samfunnet og kontrasten i hvordan det reageres når en muslim ytrer noe som kan tolkes som ekstremt kontra reaksjonene som kommer når enkelte andre ønsker å innføre et regelrett rasesystem som ekskluderer alt som i deres øyne ikke hører hjemme i Norden.

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.