Til deg som kommenterer islam

Men påstanden om at den jevne muslim ønsker å ta over Europa finnes det liten dekning for. Det er vel ingen som liker å bli kategorisert, tillagt meninger og holdninger de ikke har. Alle mennesker ønsker å bli behandlet for den de er som menneske. For meg er det veldig oppsiktsvekkende at nordmenn, som er godt opplyste folk, kan tenke så avvikende fra den virkeligheten vi befinner oss i.

Javisst finnes det mye grums i religion, dessverre er det mange som misbruker religionens makt både blant muslimer og kristne. Men la oss ikke skjære alle over en kam og glemme at de fleste troende mennesker fokuserer på nestekjærlighet, omsorg og medmenneskelighet.

Noe annet som går igjen i kommentarfeltene er at “Norge kan ikke redde hele verden!” Selvsagt kan vi ikke redde hele verden! Ikke skal vi ha åpne grenser heller, det er det de aller færreste av oss som mener. Men vi- og andre land har plikt til og skal hjelpe mennesker på flukt som har et beskyttelsesbehov og som ikke kan returneres til sine hjemland på grunn av krig og forfølgelse.

Noe netthaterne som skriver krenkende om andre mennesker har til felles er at de finner sin næring hos et parti i regjering som har utpekt innvandrere og muslimer som sin hovedfiende. FrP bruker fremmedfrykt for å samle oppslutning om partiet. De har funnet en fiende som er fremmed for mange norske innbyggere og det er nyttig med fiendebilder når man skal sanke stemmer og støttespillere.

Partiet vil stoppe muslimsk innvandring, de vil forby bønnerop fra moskeer selv om det er ingen moskeer som praktiserer bønnerop fra moskeene. De vil også ha slutt på all offentlig støtte til muslimske trossamfunn, men beholde støtten til kristne trossamfunn.

Jeg håper en dag at disse kyniske menneskene som slenger rundt seg med konspirasjonsteorier og hat rettet mot andre vil skjønne at det å strekke ut en hånd til et medmenneske er langt viktigere enn å prøve å sko seg på andres nød.