Shoaib Sultan

Beslutningen fra Ullevåll sykehus om hvorvidt de skal la en klagestrøm bestemme hva en skal sette opp av bilder er problematisk.

Bare for kjapt å ta kronologien:
Først la sykehuset ut en rekke bilder på sosiale medier av hvordan man kan og bør hilse på hverandre i pandemiens tid. Et av bildene, hvor to sykepleiere hilser ved å legge hånden på hjertet, skapte bråk. Ytre høyre gikk bananas fordi dette sees på som islamisering. Sykehuset valgte å ta vekk bildene. Deretter begynner en rekke ulike mennesker å klage på dette, og sykehuset beslutter å sette bildet opp igjen.
[Red. anm: Utrop publiserte den 31. mars 2020 også et tilsvar fra kommunikasjonsdirektør ved Oslo universitetssykehus, Børge Einrem, på Herbjørnsruds opprinnelige innlegg. Dette tilsvaret omtales ikke her.] 

Mediesak fra terror til muslimers hilsemåter

Jeg bestemte meg for å skrive dette etter å ha lest Shakeel Rehmans Utrop-innlegg om saken den 20. mars 2020, men reagerer egentlig på noe mye bredere. For av de jeg er uenig med i denne saken er faktisk Rehman faktisk den jeg synes bommer minst. Han forsøker nemlig en balansegang hvor man er enig i at høyreekstreme nettroll ikke skal bestemme hva som skal legges ut og ikke, men likevel reagerer på å normalisere «islamistenes kvinnesyn».

Lenger ut i innlegget går Rehman på en klassisk stråmann. Innlegget hans er nemlig et svar på Dag Herbjørnsrud sitt Utrop-innlegg fra den 14. mars 2020 om hele episoden, og Rehman mener at Herbjørnsrud mer eller mindre løper ekstremistenes ærend med sitt innlegg. Dette fordi han også trekker inn «hilseepisoden» mellom kronprinsen og en muslimsk kvinne i forbindelse med kronprinsens besøk etter et høyreekstremt terrorangrep på en moske i Bærum.

Enkelt forklart handler dette egentlig om å sette agendaen

Enkelt forklart handler dette egentlig om å sette agendaen. Da jeg leste Herbjørnsrud sitt innlegg, handlet det om at hvorvidt høyreekstreme nettroll skal bestemme hva som skal sies fra et sykehus. Rehman så noe annet (også). Men nettopp dette var jo også Herbjørnsrud sitt poeng med å dra inn episoden fra moskeen, altså hvordan mediesaken endret seg fra terror mot muslimer til muslimske kvinner og hvorvidt de skal hilse på menn ved å ta dem i hånden.

Feilplassert debatt om kvinnesyn

Som nevnt, det er flere i denne saken som jeg synes tråkker mye mer feil enn Rehman, som synes å forstå at sykehusets kommunikasjon ikke kan bestemmes av hva nettroll fra ytre høyre mener. Andre mener at dette er en «muslimsk» måte å hilse på og derfor blir innlegget en promotering av dette. Dette er en absurd tilnærming til hele problematikken.

I den grad man skal religiøsifisere måter å hilse på, eller rettere sagt islamifisere dem, så er dette bildet absurd. Like galt som det vil være for en muslim å hevde at dette bildet viser at muslimsk måte å hilse på er riktigere. (Bare for å avklare, dette var en tenkt posisjon, har ikke sett noen muslim hevde noe slikt.)

Blant en del konservative muslimer hilser ikke menn og kvinner på hverandre med å ta hverandre i hånden, men ved å ta seg til hjertet. Problemet er at akkurat som en rekke andre ting ikke er religiøse, så er heller ikke hilsemetoder det. Hva blir det neste? Fordi islamister puster gjennom nesa så må alle som ikke er det puste gjennom munnen? Dette er både dumt og absurd.

Bildet fra sykehuset viser to kvinner som hilser på hverandre med å ta seg til hjertet. Blant de konservative muslimene som mener  at kvinner og menn ikke skal håndhilse så hilser både menn og kvinner på noen av samme kjønn med fysisk kontakt. Så hele debatten fra ytre høyre er absurd og på villspor. Det er også sammenblandingen av konservative og «islamister». En debatt jeg gjerne tar, men dette er ikke plassen.

Så begynner Rehman på en tirade mot en av de som stod bak kravet om sykehuset ikke skal la seg styre av høyreekstreme nettroll, og spør hvorfor Herbjørnsrud ikke avkrever ham hans eget kvinnesyn. Igjen, det er helt greit å diskutere kvinnesynet i en gitt moske eller blant en gruppe, noe annet er det når man drar dette inn i feil debatt. Dette er og bør ikke være en kulturkamp fra ytre høyre eller muslimske ekstremister, begge deler blir å ikke se skogen for bare trær.