– Befolkningspolitikk er politikk og kan styres og formes, skriver Tore Rasmussen
Foto: UNHCR/Francesco Malavolta
Befolkningsutsktiftningen i Europa er et fakta, og Utrop bør ikke publisere innlegg som fornekter dette, skriver Tore Rasmussen i dette innlegget.
500Shares

Utrop er ikke akkurat et betydningsfullt nettsted, men siden de er Norges første flerkulturelle avis er det likevel interessant å se hvor norskfiendtlige de er, og hvilke leserinnlegg de velger å publisere.

Et leserinnlegg jeg nylig ble gjort oppmerksom på er skrevet av Torvald Therkildsen som titulerer seg selv som politisk filosof. I sitt famøse innlegg hevder han at den pågående befolkningsendringen (gjerne referert til som ‘Den store befolkningsutskiftningen’ av kritikere) vi er vitne til i USA og Europa er en konspirasjonsteori og at jeg er en konspirasjonsteoretiker. 

Befolkningsutskiftning – ingen konspirasjonsteori

«Det som tidligere ble sett som grovt, ekstremt og «kun for spesielt interesserte», er nå bare et klikk unna. Det er farlig å la dette passere ubemerket», skrev Torvald Therkildsen i Utrop den 8. oktober.
Foto : Foto : Faksimile, Utrop 08.10.2020.

Befolkningspolitikk er politikk og kan styres og formes. Erna Solberg oppfordret nylig norske kvinner til å få flere barn og den ungarske regjeringen får kritikk fra Sverige for tiltakene de har satt i gang for øke sin befolkning ved hjelp av en mer familievennlig politikk 

En stadig eldre norsk «urbefolkning» kombinert med masseinnvandring leder til en befolkningsutskiftning. FN kaller løsningen «replacement migration». Nestleder i Selvstendighetspartiet Reinert Skadsem, grunnlegger av partiet Ellen Due Brynjulfsen og SIAN-leder Lars Thorsen har allerede forklart dette godt i sine respektive tilsvar til Therkildsen, så jeg går ikke inn på dette i detalj, men bare fastslår at det er fakta, og ingen konspirasjonsteori.

Europeisk vertsbefolkning trenger beskyttelse

I mitt tilsvar vil jeg fokusere på hva Utrop velger å publisere. Skribenten Therkildsen har blant annet oppfordret minoriteter til å bevæpne seg, slik at de ikke så lett kan undertrykkes. Det endte med flere beklagelser, blant annet beklaget Therkildsen at han hadde vært  «utydelig og uforsiktig i mine formuleringer» og Utrop «beklaget at den opprinnelige teksten ble publisert i formen den da hadde».

Ansvarlig redaktør i Gjenstridig.no, Nina Hjerpset-Østlie, kommenterte dertil:

«I 2016 fremgikk det riktignok av NOVA-rapporten UngVold 2015 at barn med ikke-vestlig minoritetsbakgrunn har fire ganger så høy sannsynlighet for å bli utsatt for vold – også grov – som andre grupper barn i landet, men det er ikke fra majoritetsbefolkningen eller myndighetene. Det er i sitt eget hjem og volden utøves av far og mor. Hele 19 prosent av ungdom med ikke-vestlig bakgrunn har opplevd grov vold fra mor.»

Alle som følger kriminalitetsutviklingen i Norge forstår at det neppe er minoritetene som trenger våpen, tvert imot. I Danmark er bare en tredjedel av de innsatte i fengslene etniske dansker. Man kan bortforklare dette med sosio-økonomiske årsaker eller fordommer, korrupt politi eller hva man vil. Sannheten er at det er den europeiske vertsbefolkningen som trenger beskyttelse mot minoritetene. Når leste du sist om en muslimsk jente som ble gjengvoldtatt av en gruppe skandinaver? 

Påstander uten belegg

Hvorfor publiserer Utrop slike injurierende og etnomasochistiske leserinnlegg? Hva tenkte redaktøren i Utrop når han publiserte nok et innlegg av Therkildsen? Lærte de ingenting?

En stadig eldre norsk «urbefolkning» kombinert med masseinnvandring leder til en befolkningsutskiftning

En av nettstedene Therkildsen anklaget for å «promotere og normaliserer nynazistiske konspirasjonsteorier» er nettstedet Document. Kulturredaktør og forfatter Halvor Fosli svarer:

«Uten belegg i redaksjonelle tekster kommer Therkildsen med ekstreme påstander: hos oss ‘promoteres og normaliseres nynazistiske konspirasjonsteorier’. Det er direkte usant. Alle som leser oss vil vite at dette er rent oppspinn. Jeg utfordrer Utrops lesere til å gjøre seg kjent med minst 15-20 kommentartekster på Document.no og selv vurdere.»

Skribent Christian Skaug fra samme nettsted parkerte også Utrop og Therkildsen: Mistet troen på gud, fant Satan hos Document og Resett.

Utrop har trolig brutt Vær Varsom-plakaten på flere punkter, her følger noen eksempler:

2.1 Den ansvarlige redaktør har det personlige og fulle ansvar for mediets innhold og avgjør med endelig virkning spørsmål om redaksjonelt innhold, finansiering, presentasjon og publisering.

2.3 Vis åpenhet om bakenforliggende forhold som kan være relevante for publikums oppfatning av det journalistiske innholdet.

3.2. Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte. 

4.14. De som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger.

Man bør vurdere om Utrop burde meldes inn for Pressens faglige utvalg (PFU). Redaktøren bør også vurdere om Utrop i fremtiden er tjent med å publisere saker fra denne type skribenter.

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.